Европа трябва да възприеме данъчното предложение на САЩ

Глобалната система за корпоративно облагане отдавна се нуждае от преразглеждане